,,Ekki sæmandi að fólk lifi við einangrun á árinu 2014“
,,Ekki sæmandi að fólk lifi við einangrun á árinu 2014“
-    segir Björn Samúelsson á Reykhólum sem vill ákvörðun strax um láglendisveg vestur á suðurfirði Vestfjarða

Björn Samúelsson.

  Teigskógur, umdeilt svæði.

Horft af Hjallahálsi yfir Djúpafjörð og Gufufjörð að Skálanesi. Þverun mundi spara akstur fyrir þessa firði báða.

Björn Samúelsson býr á á Reykhólum og starfar sem vélstjóri á skipinu Gretti sem er í eigu Þörungaverksmiðjuna. Hann rak einnig um tíma farþegabát  sem hann notaði m.a. til skoðunarferða fyrir ferðamenn, s.s. út í Skáleyjar, Hvallátur og Flatey og hefur siglt um Þorskafjörð margoft síðustu ár, hann segir að það samgönguleysi sem íbúar á þessu svæði allt vestur á Patreksfjörð, Tálknafjörð og Bíldudal sé alveg óþolandi og ekki ásættanlegt að fyrirtækin á suðurfjörðunum skulu gjalda fyrir það að ekki skuli vera hægt að fara þessa leið sómasamlega með afurðirnar, hvort sem afurðirnar séu að fara í flug eða skip til kaupenda erlendis.Björn segist þetta líka snúast um aðdrætti að svæðinu, og þungaflutningar sem þurfa að komast fljótt til viðtakenda á suðurfjörðum Vestfjarða og ekki má gleyma fólkinu sem býr fyrir vestan það þarf að komast leiðar sinnar.Það er búið að bíða nógu lengi eftir betri samgöngum milli staða.

-    Staðan mundi væntanlega breytast mikið ef Þorskafjörður, Djúpifjörður og Gufufjörður yrðu þveraðir þannig að ekið yrði frá Þorskafirði í Skálanes og þannig losnað við að aka yfir Hjallaháls og Ódrjúgsháls?

,,Hreinn Haraldsson vegamálastjóri talar nú fyrir  leið sem kölluð er leið 1, um austanverðan Þorskafjörð út að Laugarlandshrauni og þar þvert yfir á Grenitrésnes á Hallsteinsnesi þar sem dýpið er 17 metrar yfir fjörðinn sem er gríðar mikil fylling í þeim eina firði og fara þaðan yfir á Gróunes með því að þvera Djúpafjörð og yfir Gufufjörð. Þannig fengjum við að vísu láglendisveg og losnuðum við veg yfir hálsanna. Það er ekki hægt að una því  nema við fáum láglendisveg alla þessa leið. Það er ekki sæmandi að fólk þurfi að lifa í einangrun á þessu svæði árið 2014. Fólk sem býr í Gufudalssveitinni sækir í vaxandi mæli vinnu frá heimilum til Reykhóla og skólabörnin eru keyrð tvisvar á dag yfir vetramánuði til Reykhóla, en það eru um 10 manns. Það mundi muna miklu fyrir þetta fólk að komast á nokkrum mínútum yfir Þorskafjörðinn í stað þess að í dag tekur það um klukkutíma, jafnvel mun lengur þegar eitthvað er að veðri á veturna. Síðasti vetur var mjög erfiður, hörð veður og mikil ísing og stundum var mikill snjór á stöðum sem ekki voru þekktir fyrir það áður.“

-    Getur hluti af skýringunni á því að þið búið við svo slæmt vegaástand að heimamenn eru ekki nægjanlega sammála um leiðir, hvaða leiðir eigi að fara, hvar eigi að leggja vegi og brýr?

,,Vissulega. Það er alltaf verið að hamra á þessari Teigskógsleið þó svo að það sé fallinn hæstaréttardómur í því máli og dómurinn hafi hafnað þeirri leið, en það eru ýmsir aðrir ásættanlegir möguleikar með vegalagningu, jafnvel miklu betri kostir eins og vegur út  austanverðan Þorskafjörð og þaðan yfir í minni Þorskafjarðar yfir á Melanes, þar fengist hringtenging til Reykhóla og aðeins þyrfti að leggja eina brú í staðinn fyrir þrjár, samanber Teigskógsleiðina Þorskafjörður, Djúpifjörður, Gufufjörður.“

Skoðunarferð með sveitarstjórnarfólk
Björn Samúelsson segir að þann 10. ágúst nk. ætli hann og Örn Sveinsson,  sem er skipstjóri á Gretti og er frá Tálknafirði, að að bjóða sveitarstjórnarfólk og hagsmunaaðilum af suðurfjörðum og vegamálstjóra í siglingu frá Reykhólum að haftinu i minni Þorskafjarðar og einnig að öðrum stöðum þar sem veglína er hugsuð yfir fjörðinn. Þá er sjávarstaða hagstæð, stórstraumsfjara. ,,Það er örugglega hægt að gera brú í minni Þorskafjarðar yfir álinn þar sem hann er 180 til 200 metra breiður og þar þyrfti ekki mikla landfyllingu vegna þess að beggja vegna er mjög aðgrunnt, 2,7 til 3,1 meter. Sannarlega er þverun þessara þriggja fjarða með einni brú besta lausnin en hún virðist ekki í boði af hálfu Vegagerðarinnar. Okkur tókst að fá brú yfir Gilsfjörð sem er gríðarleg samgöngubót, en það tók 14 ár, en það var barátta sem við sjáum ekki eftir. Nú snýst baráttan um veg eða brú um Þorskafjörð, Djúpafjörð og Gufufjörð sem mundi breyta gríðarlega öllu mannlífi á svæðinu, félagslega sem atvinnulega.Vegurinn um Þröskulda til Hólmavíkur breytti mannlífinu hér mikið, nú erum við að sækja þjónustu til Hólmavíkur sem ekki var möguleiki á áður.
Láglendisvegur vestur úr á Barðaströnd mundi einnig hafa umtalsverð áhrif á samskipti fólks og félagslega þjónustu á svæðinu.“

Raforkuskortur og sjávarfallavirkjun
,,Það er raforkuskortur á Vestfjörðum sem er háalvarlegt mál. Það varð m.a. að loka í vetur sundlaugunum á Hólmavík og Þingeyri vegna þess að það var ekki til umframorka hjá Landsvirkjun sem táknar einfaldlega það að skerða verður þjónustuna við fólkið hérna. Í minni Þorskafjarðar hefur verið rætt um að reisa sjávarfallavirkjun sem mundi skapa allt að 9-12 störf og ég skil ekki af hverju er ekki hægt að vinna saman að þessari hugmynd með Vegagerðinni í samstarfi við Orkubú Vestfjarða, þ.e. hanna mannvirki sem væri bæði brú yfir Þorskafjörð yfir í Skálanes og um leið orkuver sem framleiddi allt að 80 megawött eins og forkönnun á aflinu í firðinum gefur til kynna. Þetta fyrirkomulag er þekkt í Frakklandi. Það er víða rætt um sjávarfallavirkjanir, m.a. í Hvammsfirði en þar er komið rannsóknarleyfi,“ segir Björn Samúelsson á Reykhólum..

Tengt efni

Eldri tölublöð
Öll blöð í vefútgáfu

Netútgáfa. Samhliða prentaða blaðinu verður einnig hægt að nálgast netútgáfu af blaðinu á slóðinni www.landogsaga.is. Greinarnar verða bæði í pdf og HTML formi sem gerir þér til dæmis kleift að senda þær áfram og nýta í markaðsskyni. Netútgáfan verður ítarlegri og verður hægt að senda inn efni sem sett verður á vefinn, umfram það efni sem er í blöðunum. Þessi vefur mun síðan halda áfram að vaxa og dafna. 

© 2007 - 2012 Land og saga