Greinasafni: Menntun
Keilir er miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs og fjölskylduvænt fyrirtæki


Keilir er alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Keilir byggist upp á fjórum mismunandi skólum sem eru Háskólabrú, sem er undirbúningsnám fyrir háskólanám; Heilsu- og uppeldisskóla, Orku- og tækniskóla sem m.a. leggur áherslu á umhverfisvænar auðlindir og Flugakademíu sem byggir á mikilvægi alþjóðaflugvallar. Í upphafi þessa árs voru nemendur 602. Keilir hlaut á dögunum viðurkenningu sem fjölskylduvænt fyrirtæki. Verðlaunin voru afhent á Degi um málefni fjölskyldunnar sem haldinn var í Íþróttaakademíunni í Reykjanesbæ laugardaginn 27. Febrúar sl. Keilir var stofnaður vorið 2007 og hefur skólinn aðsetur á fyrrum varnarsvæði bandaríska hersins í Reykjanesbæ – sem nú kallast Ásbrú. Keilir er hlutafélag en stærstu eigendur eru Háskóli Íslands, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, rannsóknarstofnanir, orku- og fjármálafyrirtæki, sveitarfélög, almenningssamtök,  flugfélag ogverkalýðsfélög.

Á Háskólabrú fer fram undirbúningsnám fyrir háskólanám. Nemendur skulu hafa lokið um 70 einingum í framhaldsskóla en ljúka að ári liðnu námi á Háskólabrú sem veitir inngöngu í háskóla. Námsskrá Háskólabrúar hefur verið sniðin að óskum deilda Háskóla Íslands. Heilsu- og uppeldisskóli Keilis  leggur áherslu á að þróa og bjóða uppá framúrskarandi nám á sviði heilsu, heilbrigðis, íþrótta- og uppeldisfræða. Nú þegar er kennd við skólann ÍAK einkaþjálfun sem hefur vakið verðskuldaða athygli og nýtur mikilla vinsælda. Aðstaða nemenda til náms og þjálfunar er einstaklega góð í stóru fjölnota íþróttahúsi á Ásbrú. Innan heilsuskólans er m.a. unnið að nýjum námsbrautum, s.s. heilsuþjónustu, sjúkranudd og fíkniráðgjöf og  forvarnir.Flugakademía Keilis stefnir að því að hafa  allt flugtengt nám undir einum hatti og skipa því verðugan sess í skólakerfinu. Þegar er í gangi  einka- og atvinnuflugnám, flugrekstrarnám,flugþjónustunám og nám í flugumferðarstjórn.  Lögð er áhersla á nútímalegakennsluhætti og kennsluumhverfi en staðsetning skólans felur í sér einstakt tækifæri til þess að skapa frábæra aðstöðu  til kennslu flugtengdra greina. Þegar á Keilir fimm glænýjar og fullkomnar kennsluflugvélar af gerðinni Diamond.  Keilir hefur lagt þunga áherslu á að tileinka sér nýjustu og bestu tækni í fjarnámi. Margar af námsbrautunum má stunda í fjarnámi. Í megindráttum er það  byggt upp á því að kennarar setja  kynningar sínar og glærur á netið,tala skýringar sínar með, jafnvel bæta inn teikningum og skýringarmyndum eftir þörfum, slóðir að lifandi myndum o.s.frv. Með þessari tækni er mörgum auðveldað að stunda nám við skólann.

Fjölskylduvæn stefna

Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri Keilis, segir að allar áætlanir um starfsemina, ráðning kennara, aðsókn að skólanum og annað hafi gengið framar björtustu vonum. Nú er í undirbúningi árlegur opinn dagur sem verður á sumardaginn fyrsta, og verið er að kalla til samstarfs þau fyrirtæki sem starfa á Ásbrú, en þau eru um 50 talsins. ,,Þegar við vorum að byrja þessa starfsemi fyrir um þremur árum síðan var þetta svæði hér á Miðnesheiðinni eins og draugabær. 17. ágúst 2007 varð svo gríðarleg breyting þegar um 500 manns flutti í íbúðir á svæðinu, fólk sást  á ferli og börn að leika sér. Þegar bandaríski herinn var hér, voru þetta að mestu einhleypir menn og konur en síðan var tekin upp  fjölskyldustefna og íbúðir stækkaðar til að geta hýst fjölskyldur og til að auðvelda það að manna herstöðina. Lögð var áhersla á að fólki liði vel hérna, enda tel ég að þetta  sé fjölskylduvænsta fjölbýlishúsahverfiá Íslandi. Hér eru leiktæki og leikaðstaða út um allt, leiktæki í öllum fjölbýlishúsunum og víða líkamsræktarstöðvar auk þess sem  hér er ,,hobby center.”- Það heyrast stundum þær raddir í þjóðfélaginu að Keilir sé ekki alvöru háskóli eða þekkingarsetur.  Er það byggt á misskilningiog kannski líka þekkingarleysi? ,,Þetta er ekki nýtt á Íslandi. Þegar Menntaskólinn á Akureyri fékk á sínum tíma leyfi til að útskrifa stúdenta töldu margir að þaðan mundu útskrifast 2. flokks stúdentar. Það hefur heldur betur komið í ljós að svo er ekki, og það mætti líka segja um fleiri skóla sem útskrifa stúdenta, eins og t.d. Fjölbrautarskóla Suðurnesja. Það var hins vegar strax tekin sú ákvörðun að hér skyldi vera öðru vísi skóli, og hann er það enda enginn annar skóli á Íslandi sem er eins uppbyggður eins og þessi. Hann er að svara þörfum atvinnulífsins, starfar bæði á framhaldsskóla- og háskólastigi en hefur mikil og bein tengst við atvinnulífið. 

Tækniskólinn í Reykjavík er sá skóli sem kemst næst okkur, en hann er ekki að bjóða upp á nám sem leiðir til BS-gráðu eins og hér er boðið upp á. Við höfum líka sterka bakhjarla, eins og Háskóla Íslands sem er stærsti einstaki eigandinn. Haskólabrúin er einnig nýmæli hérlendis. Hún opnar þeim sem þar sækja nám leið í háskóla, hún er brúin úr   framhaldsskóla í háskóla,og þessu námi ljúka nemendur á einu ári. Fyrstu nemendurnir sem hér útskrifuðust eru við háskólanám bæði hér heima og erlendis. Meðalaldur þeirra sem þar stunda nám er 30 ár, fólk sem af ýmsum ástæðum hætti á sínum tíma í framhaldsskóla en vill nú mennta sig frekar og komast í háskóla. Í dag er brottfallshlutfall í íslenskum framhaldsskólum 35 – 40%, svo þörfin er mikil. Margir þeirra sem hingað koma hafa ekki of mikið sjálfstraust gagnvart náminu, það er svo langt um liðið síðan þeir sátu síðast á skólabekk, svo það er fyrst okkar verkefni að fylla þá sjálfstrausti.”

 Hjálmar Árnason tekur fram að mikil starfsánægja sé ríkjandihjá starfsmönnum Keilis, meginfjöldinn eru stundakennarar sem hafa mikinn áhuga á að taka þátt í svona uppbyggingastarfi og nýsköpun enda sé nýsköpun í töluverðu mæli þema skólans, í námsefni, kennsluháttum og skólinn er leiðandi í fjarnámstækni enda með nemendur víða um heim, m.a. hluta af handboltastrákunum sem unnu silfurverðlaun á síðustu Olympíuleikum, en allt námsefnið  er vistað inn á netið. Í verklegum æfingum þar sem það á við í fjarnáminu hefur skólinn lagað sig að þörfum og þeim tíma sem nemendum  hentar.

Orku- og tækniskólinn leggur áherslu á tæknifræðinám tengt virkjanlegri orku á Íslandi og tölvustýringum á vélbúnaði.  Orku- og tækniskóli Keilis ísamstarfi við Háskóla Íslands, býður upp á nám í orkutæknifræði og mekatróník tæknifræði (e. mechatronics). Námið í orkutæknifræði hjá Orku- og tækniskóla Keilis er þverfaglegt nám þar sem veittur er sterkur grunnur í efnafræði, jarðvísindum og undirstöðu orkugreinum. Forstöðumaður Orku- og tækniskólans, dr. Rúnar Unnþórsson segir megináhersluna vera á jarðvarmaorku en beislun annarrar grænnar og endurnýjanlegrar orku eins og  sólar-,vind-, sjávar- og efnaorku vera einnig viðfangsefni námsins. ,,Í mekatróník náminu hjá Orku- og tækniskóla Keilis læra nemendur rafeindatækni og að hanna mekatrónísk kerfi - þ.e. vél- og rafbúnað  og aðferðir til að stjórna honum með rafeinda- og hugbúnaði.“ Segir Rúnar.

Verklegar æfingar og rannsóknir nemenda fara fram í fyrsta flokks tilrauna- og rannsóknaraðstöðu í orkufræðum í  tæknisetri Keilis. Áhersla er lögð á að mennta sjálfstæða nemendur sem búa yfir  mikilli greiningarhæfni, verkþekkingu og færni til að skapa og þróa nýjar tæknilausnir. Markmiðið er að útskrifaðir nemendur skólans verði eftirsóttir starfskraftar fyrir bæði íslenskan sem og erlendan orku- og tækniiðnað. Innan Orkuog tækniskólans er boðið upp á frumkvöðlanám í samstarfi við verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands og Nýsköpunarmiðstöð  Íslands.Frumkvöðlar tengja hugmyndir sínar við námið og þróa þær í náminu með aðstoð sérfræðinga. Í undirbúningi er að breyta áherslum í frumkvöðlanáminu og endurnefna brautina TROMP. Um að ræða eins árs nám í viðburða- og verkefnastjórnun og lifandi verkefnum þar sem nemendur verða þjálfaðir til að stýra atburðum af ýmsum toga með raunhæfum viðfangsefnum. Þetta er hagnýtt nám á háskólastigi þar sem nemendur sitja ekki bara yfir bókaskræðum heldur er ekki síður verið að vinna ,,með höndunum” að ýmsu. Dagurinn byrjar yfirleitt með fyrirlestri í einn til tvo tíma og svo er hópnum skipt upp í verkefni. Nafnið á skírskotun í Trump en líkja má raunhæfu viðfangsefnunum í náminu við þau verkefni sem lærlingar Donald Trump leysa  úr hendi í sjónvarpsþáttunum vinsælu„Lærlingurinn“.

Frábært nám og aðstaða

Richard Henry Eckard, er nemandi í Háskólabrúnni. Fjölskyldan hafði búið í Danmörku í mörg og hann starfað þar sem móttökustjóri á hóteli en langaði til að koma heim aftur og fara í framhaldsnám. Þar sem hann hafði ekki lokið stúdentsprófi fannst honum þessi möguleiki alveg stórkostlegur, en yngri systir Richards hafði verið í skólanum og því hafði hann ýmsar upplýsingar um hann þegar fjölskyldan fluttist til landsins. Auk þess sem fjölskyldan fékk stóra íbúð til leigu á Ásbrú fyrir tiltölulega lága leigu. Hjónin eru með fjögur börn sem öll eru mjög ánægð með staðsetninguna auk frírra ferða milli höfuðborgarsvæðisins og Ásbrúar en eiginkonan vinnur á leikskóla á svæðinu svo ferðir eru ekki miklar. Eldri tvö börnin eru í skólum í Reykjanesbæ, og svo hafa krakkarnir frábæra aðstöðu til íþróttaæfinga á svæðinu. ,,Ég lýk þessum áfanga í vor og langar í framhaldinu í orkutækninámið sem einnig er boðið upp á hér í Keili, en er að skoða fleira. Í þessu atvinnuleysi sem nú er leynast miklir atvinnumöguleikar að loknu þessu tækninámi, ekki síst tengt tengt vistvænni orku og sólarorku. Ég hef ekki orðið var við neina fordóma gagnvart þessu námi hér eða vantrú, frekar að fleiri hugsi til þess hversu hentugt þetta nám gæti verið fyrir þá eftir að hafa fengið útskýringar á þeim námsmöguleikum sem hér bjóðast.

Ég held líka að fleiri fyrirtæki sækist eftir að setja sig niður hér í náinni framtíð. Ég gæti sjálfur vel hugsað mér að ef ég stofnaði fyrirtæki að loknu námi að staðsetja það hér, þetta er frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu og til Reykjavíkur,” segir Richard Henry Eckard.


Tengt efni

Eldri tölublöð
Öll blöð í vefútgáfu

Netútgáfa. Samhliða prentaða blaðinu verður einnig hægt að nálgast netútgáfu af blaðinu á slóðinni www.landogsaga.is. Greinarnar verða bæði í pdf og HTML formi sem gerir þér til dæmis kleift að senda þær áfram og nýta í markaðsskyni. Netútgáfan verður ítarlegri og verður hægt að senda inn efni sem sett verður á vefinn, umfram það efni sem er í blöðunum. Þessi vefur mun síðan halda áfram að vaxa og dafna. 

© 2007 - 2012 Land og saga