Greinasafni: Skipulag
Kambaland athyglisvert byggingasvæði

Kambaland í Hveragerði
Nær höfuðborginni kemstu ekki á Suðurlandi

Kambaland er mjög athyglisvert byggingasvæði vestan núverandi byggðar í Hveragerði  sem nær allt að hamrinum sem ekið er upp á þegar lagt er upp Kambana frá Hveragerði á Hellisheiði. Gert er ráð fyrir byggingu um 260 íbúða, 220 sérbýla og 40 íbúða í fjölbýli. Þarna skapast rými fyrir ríflega 800 manna byggð.Lóðir í Kambalandi verða seldar í þremur áföngum. Í fyrsta áfanga er um að ræða rúmlega 120 lóðir og mun sala á þeim fara af stað í nóvembermánuði. Í framhaldinu verður svo ráðist í áfanga 2 og 3 en reikna má með að uppbygging svæðisins taki um 4-5 ár.

Fjölskylduvænt svæði
Svæðið verður mjög fjölskylduvænt og verða þar t.d. tveir leikvellir og sparkvöllur auk þess sem stutt er í fallegt útivistarsvæði. Uppbygging leikskóla í hverfinu hefur verið tryggð og mun hann verða opinn lengur en gengur og gerist með leikskóla almennt. Einnig hefur verið samþykkt að kanna möguleika á því að kennsla yngstu árganga grunnskóla verði í hverfinu og meiningin að skoða sérstaklega samþættingu leikskóla og yngstu stiga grunnskóla.

Öryggisvöktun og vildarpakkar
Verið er að ganga frá samningum við Öryggismiðstöð Íslands um allsherjar vöktun á öllu svæðinu, allan sólarhringinn og getur fólk því verið áhyggjulaust fjarri heimili sínu á daginn. Fyrsta árið verður öryggisþjónustan gjaldfrí. Ennfremur hefur verið settur saman vildarpakki þar sem í boði er allt sem þarf til að gera heimilið alveg eins og fólk vill hafa það, á einstökum kjörum. Þannig getur fólk keypt gólfefni, málningu, innréttingar og margt fleira á sérstökum vildarkjörum sem aðeins bjóðast íbúum Kambalands.

Sérbýli fyrir verð 3 til 4 herbergja íbúðar
Þeir sem selja 3 eða 4 herbergja eign á höfuðborgarsvæðinu eiga kost á því að eignast einbýli í Kambalandi án þess að auka við skuldbindingar, verðmyndunin verður lægri en í úthverfum Reykjavíkur.  Þetta er kjörið fyrir þá sem hingað til hafa ekki haft ráð á því að flytja í sérbýli á höfuðborgarsvæðinu sem og þá sem vilja eignast annað heimilli á rúmum byggingareit á umhverfisvænu svæði.

Allt til alls í nútímalegu hverfi

Verkfræðistofan Línuhönnun sér um verkefnastýringu á verkinu og kom einnig að gerð deiliskipulagsins sem Ingimundur Sveinsson arkitekt annaðist.

Línuhönnun sér einnig um hönnun á götum og fráveitukerfum.
Guðmundur Guðnason, byggingaverkfræðingur segir að Línuhönnun sjái um gerð allra útboðsgagna vegna gatnagerðar og um eftirlit á framkvæmdatíma þar til lóðir eru byggingahæfar. Lóðir verða seldar í áföngum, þær fyrstu í byrjun nóvembermánaðar.
„Það er að verða mun algengara að svæði séu skipulögð svipað og gert er í Kambalandi, sem er heppilegt bygginga- og íbúðasvæði. Allt svæðið er tekið, deiliskipulagt og hannað í heild sinni. Það er stöðugt verið að leggja meiri vinnu í deiliskipulag með það að markmiði að auka gæði hverfanna, enda eru kröfur um hagkvæmni og að fólki líði vel í hverfinu að aukast.
Þetta næst með því að skipuleggja þau í heild sinni frekar en í smáum einingum. Í Kambalandi er ein safngata sem liggur í hálfhring í gegnum hverfið, allar húsagötur tengjast síðan inn á þessa götu.  Með þessu móti fæst mjög góð dreifing á umferðinni og jafnframt tveir góðir tengistaðir við núverandi íbúðabyggð.  Byggðin fellur vel að landslagi svæðisins og náttúru þess, en byggðin er nokkuð dregin frá hamrinum. Hljóðmön norðan við Suðurlandsveg verður gerð strax enda hluti af frágangsvinnu á svæðinu,” segir Guðmundur Guðnason
„Það fylgir hverfinu þjónustustarfsemi, verslanir og leikskóli enda er það hluti af því sem fólk vill sjá sem fyrst í hverfum í nútímaþjóðfélagi og eins er hverfið í nálægð við gott útivistarsvæði. Kambaland mun án efa styrkja Hveragerðisbæ mikið.“

Hagkvæmari kostur en samsvarandi hverfi á höfuðborgarsvæðinu
Ingimundur Sveinsson arkitekt segir að vinna að deiliskipulagi hafi farið hægt af stað þar sem skoðaðir voru ýmsir kostir. Eigendur svæðisins hafi sjálfir verið með ýmsar hugmyndir, m.a. um það að þetta svæði væri hagkvæmari valkostur en samsvarandi svæði á höfuðborgarsvæðinu. Það hafi tekist enda landið gott byggingaland en stílað hafi verið upp á það að þarna risi lágreist byggð.

„Það kom fljótt upp hugmynd að gatnakerfi og húsagerð sem hélst allt hönnunarferlið. Það er tengibraut eða slaufa gegnum hverfið sem tengist núverandi gatnakerfi og síðan eiga að koma mislæg gatnamót við þjóðveginn sem bæði nýtist þeim sem vilja aka austur eftir þjóðveginum en einnig sem tenging við byggð sem fyrirhugað er að rísi sunnan þjóðvegarins.
Kambalandið er í heild sinni hugsað eins og þrír klasar og þú kemst ekki nær Reykjavík en þarna en ert áfram á Suðurlandsundirlendinu. Með tvöföldun vegar austur verður ekki mikið ferðalag að komst þaðan til og frá Reykjavík fyrir þá sem vilja sækja vinnu í Reykjavík. Þetta hverfi er einnig hentugt fyrir þá sem vilja stunda t.d. hestamennsku, golf o.fl. en markhópurinn er fólk sem vill búa í sérbýli, vill búa utan höfuðborgarinnar og það fær lóðir á sanngjörnu verði í Kambalandi,” segir Ingimundur Sveinsson arkitekt sem segir svæðið frá Akranesi, til Keflavíkur og austur á Selfoss eitt atvinnusvæði og því tímabært að hugsa um það sem eitt búsetusvæði.


Tengt efni

Eldri tölublöð
Öll blöð í vefútgáfu

Netútgáfa. Samhliða prentaða blaðinu verður einnig hægt að nálgast netútgáfu af blaðinu á slóðinni www.landogsaga.is. Greinarnar verða bæði í pdf og HTML formi sem gerir þér til dæmis kleift að senda þær áfram og nýta í markaðsskyni. Netútgáfan verður ítarlegri og verður hægt að senda inn efni sem sett verður á vefinn, umfram það efni sem er í blöðunum. Þessi vefur mun síðan halda áfram að vaxa og dafna. 

© 2007 - 2012 Land og saga