Greinasafni: Orka
RES-The School for Renewable Energy Science.

Nýr Orkuháskóli á Akureyri

Undanfarin fjögur ár hefur verið unnið að stofnun alþjóðlegs háskóla á sviði endurnýjanlegra orkugjafa með aðsetur á Akureyri. 


Frá formelgri opnun RES: Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæjarstjóri áAkureyri, Guðjón Steindórsson, framkvæmdastjóri Orkuvarðar,Björn Gunnarsson, akademískur forstöðumaður RES, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra, Benedikt Sigurðarson, stjórnarformaður Þekkingarvarðar, Þórleifur S. Björnsson, forstöðumaður RES og Davíð Stefánsson, stjórnarformaður Orkuvarðar.

Skólanum var formlega hleypt af stokkunum 9. maí síðastliðinn en hann heitir RES - The School for Renewable Energy Science. Megintekjur RES verða skólagjöld nemenda. 
Um er að ræða einkarekna mennta- og vísindastofnun til húsa í nýjum vísindagörðum við Háskólann á Akureyri en RES mun byggja starfsemi sína á forystu Íslendinga á sviði orkumála. 
Utanríkisráðherra, frú Valgerður Sverrisdóttir, flutti ávarp við opnunina þar sem hún greindi frá áformum skólans um tengsl hans við mið- og austur Evrópu. Jafnframt upplýsti hún að skólinn hafi, í samvinnu við fimm tækniháskóla í Póllandi, hlotið veglegan styrk til að mennta 46 pólska verkfræðinga í orkufræðum næstu tvö árin. 
Að sögn Þórleifs Stefáns Björnssonar, forstöðumanns RES, þá hefur uppbygging skólans gengið vel. „- Íslensk fyrirtæki á borð við Landsvirkjun, RARIK og Norðurorka hafa öll keypt sig inn í félagið sem á og rekur skólann. 
Viðleitni þeirra er mikil viðurkenning fyrir okkur og við horfum björtum augum til framtíðarinnar,“ segir Þórleifur.

Borgir: Framtíðarhúsnæði
RES verður í öðrum áfanga
vísindagarða við Háskólann
á Akureyri. Áform eru uppi
um að byggingu verði lokið um
mitt ár 2008.


Orkuvörður starfrækir RES
 
Félagið Orkuvörður ehf. hefur með stuðningi fyrirtækja og stofnana á borð við Vaxtarsamning Eyjafjarðar, Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands unnið að stofnun skólans. Stofnhlutafé Orkuvarðar verður um 200 milljónir króna en hluthafar eru Þekkingarvörður ehf., RARIK, KEA, Eignarhaldsfélag Samvinnutrygginga, Landsvirkjun, Norðurorka, Akureyrarkaupstaður og Landsbanki Íslands. 
Orku- og umhverfismál eru sífellt ofar í hugum fólks samhliða aukinni orkunotkun, hærra orkuverði og auknum umræðum um loftslagsbreytingar. Aukin nýting endurnýjanlegra orkugjafa á því mun meira fylgi að fagna nú en áður, ekki síst sem liður í að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. 

Ísland í forystu í orkumálum 
Sérstaða og þekking Íslendinga á nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa er mikil. Meginrökin fyrir rekstri sérhæfðs orkuháskóla á Íslandi eru: Hátt hlutfall af heildarorkunýtingu á Íslandi er frá endurnýjanlegum orkugjöfum. 
Yfirlýst stefna íslenskra stjórnvalda í orkumálum miðar að frekari nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa með umhverfissjónarmið að leiðarljósi, ásamt áherslu á uppbyggingu íslensks vetnissamfélags. Mikil sérfræðiþekking er til staðar hérlendis á nýtingu jarðvarma, vatnsafls og vetnis sem orkubera. Íslensk fyrirtæki bjóða ráðgjafaþjónustu um nýtingu jarðvarma víða um heim. Jarðhitaskóli HSÞ hefur verið starfræktur hér á landi síðan 1979. 
Mikið brautryðjendastarf hefur verið unnið við skólann og lagður grunnur að alþjóðlegu samstarfi um nýtingu jarðhita. Það er því einstakt og hagstætt umhverfi til að byggja upp menntastofnun á þessu sviði hér á landi.
 
Alþjóðlegt meistaranám 
Meginverkefni RES verður að bjóða eins árs alþjóðlegt meistaranám í vistvænni orkunýtingu, samtals 45 einingar eða 90 ECTS. Byggt er á svokölluðu Bologna ferli um samræmingu á háskólastiginu í Evrópu og áformum um uppbyggingu evrópsks rannsóknasvæðis. 
Stefnt er að því að RES bjóði í náinni framtíð nám á öllum sviðum endurnýjanlegra orkugjafa, þar með töldum jarðvarma, vatnsafli, vindorku, sjávarfallaorku, sólarorku, lífmassa og fleiru. Þá verður einnig lögð áhersla á efnarafala og þá sérstaklega á vetni sem orkubera. 
Meistaranámið verður rannsóknatengt og alþjóðlegt. Öll kennsla og samskipti við nemendur fara fram á ensku og þannig verður unnt að bjóða námið jafnt erlendum sem innlendum nemendum. Þetta fyrirkomulag gefur mikla möguleika í tengslum við kennslu- og rannsóknasamstarf við erlenda rannsóknaháskóla og stofnanir. 
Samhliða uppbygginu námsins hafa forráðamenn RES markvisst byggt upp formlegt samstarfsnet, „RESNet“, í samvinnu við á þriðja tug háskóla víðs vegar í Evrópu og Ameríku. 
Netinu er ætlað að vera vettvangur samstarfs á sviði menntunar og rannsókna auk þess að vera mikilvæg uppspretta tengsla fyrir eigendur RES. 

Uppbygging námsins 
Nemendum í meistaranámi ber að ljúka öllum 45 einingunum á einu ári. Kennslan fer fram í lotum þannig að hvert námskeið er kennt í 1-3 vikur, 3-4 fyrirlestratímar á dag auk dæmatíma, verklegra æfinga og skoðunarferða. Inntökuskilyrðin eru ströng; krafist er góðs undirbúnings í verkfræði eða raungreinum, auk hagfræði. 
Námið skiptist í þrjár annir sem hver er 30 ECTS einingar. Á fyrstu önn (janúar til apríl) verður farið yfir grunnatriði og eiginleika mismunandi endurnýjanlegra orkugjafa, aðferðir við rannsókn orkugjafanna, tæknilega- og verkfræðilega þætti í tengslum við nýtingu, umhverfisáhrif nýtingar og almennt um stöðu orkumála í heiminum eins og hún er nú. 
Fjallað verður meðal annars um aðferðir við að bæta orkunýtingu, nýjustu orkutækni, orkugeymslu, samsett orkukerfi og LCA-greiningar. Hagrænn þáttur nýtingar orkuauðlinda verður sérstaklega skoðaður og fjallað almennt um stjórnun orkumála og mörkun orkustefnu. 
Á annarri önn (maí til ágúst) velja nemendur eitt af sjö áherslusviðum meistaranámsins og taka fjölda námskeiða hver á sínu valda sérsviði: a) Jarðhitaorka. b) Vatnsaflsorka. c) Lífmassaorka og vistvænt eldsneyti. d) Vind-, öldu- og sjávarfallaorka. e) Sólarorka. f) Efnarafalar og vetni. g) Orkukerfi og orkustjórnun. 
Áhersla er lögð á hagnýta og tæknilega þætti og að nemendur öðlist nægilega kunnáttu og færni til að taka virkan þátt í úrlausn flókinna verkefna sem tengjast sívaxandi nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa. 
Á þriðju önn (september til desember) vinna nemendur 30 ECTS eininga meistaraverkefni undir handleiðslu kennara RES Orkuskóla, sérfræðinga orkufyrirtækja, verkfræðistofa eða kennara við aðra innlenda eða erlenda samstarfsháskóla. 

Leiðtogaskóli og Sumarskóli RES 
Við RES Orkuskóla verða starfræktir Leiðtogaskóli og Sumarskóli. Leiðtogaskóli mun hefja starfsemi sína veturinn 2007-2008. Í honum verður stjórnendum fyrirtækja boðið upp á stutt hagnýt námskeið á sviði umhverfis- og orkumála. 
Neytendur kalla í auknu mæli eftir skýrri og markvissri umhverfisstefnu hjá fyrirtækjum og framleiðendum. Til þess að takast á við auknar kröfur þurfa fyrirtæki almennt að búa stjórnendur sína þeim hæfileikum sem þarf til að taka slíkar ákvarðanir. 
Sumarskólinn er starfræktur í samstarfi við School for International Training og býður bandarískum háskólanemum upp á sumardvöl og nám í umhverfis- og orkumálum við RES. Fyrstu nemendur Sumarskólans hefja nám í júní 2007. 

Prófessorar og kennarar RES 
Kennarar og annað starfslið skólans kemur víða að úr heiminum en einnig koma að skólanum prófessorar og kennarar er starfa við Háskólann á Akureyri, Háskóla Íslands og ÍSOR. 
Að sama skapi verður, þrátt fyrir sjálfstæði háskólastofnunarinnar, margvísleg þjónusta samnýtt með Háskólanum á Akureyri, svo sem rannsóknarými, bókasafn, kennslustjórnun og próftaka.


Tengt efni

Eldri tölublöð
Öll blöð í vefútgáfu

Netútgáfa. Samhliða prentaða blaðinu verður einnig hægt að nálgast netútgáfu af blaðinu á slóðinni www.landogsaga.is. Greinarnar verða bæði í pdf og HTML formi sem gerir þér til dæmis kleift að senda þær áfram og nýta í markaðsskyni. Netútgáfan verður ítarlegri og verður hægt að senda inn efni sem sett verður á vefinn, umfram það efni sem er í blöðunum. Þessi vefur mun síðan halda áfram að vaxa og dafna. 

© 2007 - 2012 Land og saga